Jednotlivé triedy:

  • I.A – triedny učiteľ: Mgr. Gábor Madari
  • I.B-  triedny učiteľ: Mgr. Katalin Nagyová
  • II.A – triedny učiteľ: Mgr. Gábor Madari
  • II.B-  triedny učiteľ: Mgr. Katalin Nagyová
  • III.A –triedna učiteľka:  Mgr. Nikoleta Rabaiová
  • I.NŠ – triedny učiteľ: Mgr. Nikoleta Rabaiová
  • II.NŠ    triedna učiteľka: Ing. Eva Csicsayová
  • I.ŠPZ – externá slovenská trieda, triedna učiteľka: Ing. Eva Csicsayová
  • II.ŠPZ – externá slovenská trieda, triedna učiteľka: Ing. Eva Csicsayová