Na škole čaká žiakov všestranne pripravený učiteľský zbor:

Učitelia:

Ing. Eva Csicsayová

Ing. Ľudovít Horváth, MBA

Mgr. Gábor Madari

Mgr. Katalin Nagyová

Mgr. Nikoleta Rabaiová

Mgr. Katalin Horváth Sándor

JUDr. Róbert Kočiš

Ing. Zoltán Komlósi

Ing. Gábor Rusznák

Ján Požgay

Ing. Hajnalka Cséplőová

Mgr. Eva Hanzelová

Bc. Szilvia Csókaová

Dana Miková

Majsterka OV:
  • Henrieta Horváthová