4 ročné študijné odbory – končia maturitnou skúškou

-ochrana osôb a majetku 9245 M

– kozmetička a vizážistka
– pracovník marketingu

 

3 ročné študijné odbory – študent získa výučný list

– strojný mechanik
– krajčírka
– kaderníčka
– automechanik
– stolár
– elektrikár
– klampiar

2 ročné nadstavbové štúdium – končia maturitnou skúškou

-– podnikanie v službách a remeslách

— odevníctvo
– vlasová kozmetika
– strojárstvo
– elektrotechnika

Spôsob ukončenia štúdia:

3 ročné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou z teoretickej a z praktickej časti odborných predmetov. Študent získa vyučný list.
4 ročné a nadstavbové štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou z praktickej a z teoretickej časti odborných predmetov, z cudzieho jazyka, z maďarského a slovenského jazyka. Po skúške študent získa maturitné vysvedčenie.

Odborný výcvik – praktické vyučovanie

Kaderníčky a krajčírky majú zabezpečené praktický výcvik v prietoroch školy pod vedením odborných majstrov. Odborný výcvik ostatných odborov je zabezpečený v okolitých firmách.

Externé štúdium:

Naše študijné odbory je možné študovať popri zamestnaní. Štúdium je zabezpečené formou konzultácií a skúšok z jednotlivých predmetov. Externé štúdium prebieha aj v slovenskom jazyku.

Praktické vyučovanie prebieha na nasledujúcich pracoviskách:

Autoservis R-centrum, Zlaté Klasy 822
Škoda – Servis, Bors Fridrich, Nový Život, Vojtechovce 621
Štefan Razgyel, Autoopravoňa, Nový Život, Tonkovce 326
IMPA Šamorín, s. r. o. , Šamorín, Bratislavská 75
DODO Cars, s. r. o. , Senec, Bratislavská 73
Knorr – Bremse, Tibor Khern, Jelka, Nová cesta 1245
Škoda Autotechnika, s. r. o., Dunajská Streda, Galantská cesta 2
Détári Jozef, autoopravovňa, Tureň 204
Autoservis S&S, Bratislava, Pankúchova 22
Drutechna autodržstvo, Bratislava, Trenčianska 57
Istros, a. s., Bratislava, Vajnosrká 127
Porche InterAuto Slovakia, Bratislava, Dolnozemská 7

 

Praktické vyučovanie prebieha na nasledujúcich pracoviskách:

2487 H 0Autoopravár – mechanik:

 • Autoservis R-centrum, Zlaté Klasy 822
 • Škoda – Servis, Bors Fridrich, Nový Život, Vojtechovce 621
 • Štefan Razgyel, Autoopravoňa, Nový Život, Tonkovce 326
 • IMPA Šamorín, s. r. o. , Šamorín, Bratislavská 75
 • DODO Cars, s. r. o. , Senec, Bratislavská 73
 • Knorr – Bremse, Tibor Khern, Jelka, Nová cesta 1245
 • Škoda Autotechnika, s. r. o., Dunajská Streda, Galantská cesta 2
 • Détári Jozef, autoopravovňa, Tureň 204
 • Autoservis S&S, Bratislava, Pankúchova 22
 • Drutechna autodržstvo, Bratislava, Trenčianska 57
 • Istros, a. s., Bratislava, Vajnosrká 127
 • Porche InterAuto Slovakia, Bratislava, Dolnozemská 7

 

3355 H Stolár:

 • Stolex,, Németh Zsolt, Štvrtok na Ostrove 380
 • Miroslav Tóth, stolár, Kráľová pri Senci 351
 • Keny Stav, s. r. o., Nová Dedinka, Slnečná 39
 • PECOS s. r. o. Šamorín, Priemyselná 27
 • HÁFA Šamorín, Šamorín, Bratislavská 23
 • Valter Posvancz, stolár, Štvrtok na Ostrove 499

6456 H Kaderník:

 • Školská dieľňa, Súkromná stredná odborná škola Zlaté Klasy, Trhovisko 776/1