Charakteristika školy:

Škola bola založená 1. septembra 1992. Zakladateľom školy je Ľudovít Horváth, ako učiteľ odborných predmetov strojárskych profesií a s viac ako 20 ročnou skúsenosťou vo vedeni štátnej strednej školy. Hlavným cieľom bolo poskytnúť v danom regióne možnosť študovať v uvedených odboroch v maďarskom jazyku.

Praktická výchova je zabezpečovaná z časti v priestoroch školy a časti u okolitých súkromných podnikateľov.

Na škole beží denné aj externé vyučovanie, externe aj v slovenskom jazyku.

Od založenia školy u nás úspešne získalo 422 žiakov výučný list a 371 žiakov úspešne vykonali maturitnú skúšku.

Práca školy:

Na škole vyučuje 5 interných a 5 externých učiteľov. Udržiavame priateľský vzťah zo školou Bánki Donát Szaktanintézet v Budapešti. Táto škola tiež zabezpečuje výchovu automechanikov. V rámci výmeny skúseností skvalitňujeme výchovu mládeže.

Na škole sa nachádza odborná učebňa informatiky s 16 počítačmi na vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky. V učebni je tiež 10 písacích strojov na výučbu strojopisu. Máme menšiu knižnicu pre žiakov a učiteľov a tiež novú dielnu na spracovanie kovov.

Škola je zapojená do projektov INFOVEK a Modernizácia vzdelávania na stredných školách, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Šport:

Na dvore školy sa nachádza multifunkčné ihrisko. Výstavba bola realizovaná z prostriedkov nadácie Illyés közalapítvány a z darov rodičov.

Mimoškolská činnosť:

– kadernícke súťaže

– Prehliadky prác z praktických cv.

– Prehliadky na Fóre pedagogiky, na JUVYR, Medzinárodné festivaly súkromných škôl

– Účasti na dňoch obce a na burze výberu povolania v Dun. Strede

– Účasť na súťažiach CASTROL-JUNIOR

– Študijné výlety do automobilky VolksWagen, na Autosalón v Nitre, v Bratislave. Na výstavu Beuty, a Trenčín mesto módy.

– Školské výlety: Budapešť, Betliar, Trenčianske Teplice, Štúrovo

– V roku 2007 sme organizovali medziškolskú súťaž kaderníčok