CHCELI BY STE ZÍSKAŤ MATURITU?

 

Tak sa prihláste na Súkromnú strednú odbornú školu v Zlatých Klasoch. Štúdium trvá 2 roky formou diaľkového

štúdia v odbore Podnikanie v remeslách a službách pre všetkých absolventov trojročných učebných odborov.

Podmienky: Výučný list a vysvedčenie o záver.skúške !

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle: 031/5691031alebo 0908/114 592

Zlaté Klasy-Rastice, ul. Trhovisko 776/1

                                 www.sous-zlateklasy.sk