www.minedu.sk
( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky )

www.trnava-vuc.sk/sk
( Trnavský samosprávny kraj )

www.ksutt.sk
( Okresný úrad Trnava, odbor školstva )

www.siov.sk
( Štátny inštitút odborného vzdelávania )

www.nucem.sk
( Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania )

http://www.upsvar.sk/ds.html?page_id=240027
( Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda )

www.zlateklasy.sk
( Obec Zlaté Klasy )

www.rcentrum.webrum.sk
( Autoservis R-centrum Zlate Klasy )

www.autodefence.com
( hlavná a oficiálna stránka Autodefence Company )

www.wingtchun.sk
( pre nadšencov Wing Tchun, Wing Chun )

www.autoobrana.sk
( o metóde, prečo Autodefence-Wing Tchun )

www.kungfu-si.com
( Bojovníci zo Slovínska pod vedením majstra Milana Prosenicu )

https://www.facebook.com/Autodefence-Wing-Tchun-Bratislava-174260165953759/info/
( Autodefence Wing Tchun – Bratislava )

www.youtube.com/LaliHorvath
( Sifu a youtube profil )

www.dracon.biz
( profesionálny webhosting a webdizajn )

www.mymedia.sk
( komplexná reklama )

Quinta Essentia
(Teambuilding, Event, Promotion)