Linkek

posted in: Nezaradené | 0

www.minedu.sk/ ( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ) www.trnava-vuc.sk/sk ( Trnavský samosprávny kraj ) www.ksutt.sk/ ( Okresný úrad Trnava, odbor školstva ) http://www.upsvar.sk/ds.html?page_id=240027 ( Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda ) www.zlateklasy.sk/ ( Obec Zlaté … Continued